Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube stuck

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Awsmy

more options

When playing a youtube video, I can hear the audio playing and see the time passing on but the on screen video is just stuck even when buffered full clip. I check on chrome browser, this doesnt happen there. Reset firefox, the issue is still here

When playing a youtube video, I can hear the audio playing and see the time passing on but the on screen video is just stuck even when buffered full clip. I check on chrome browser, this doesnt happen there. Reset firefox, the issue is still here

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

you can try to delete the youtube cache there.If that doesn't help try opening your task manager if mozilla is taking a large amount of your memory,if it is then you may have to reinstall it again.