Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Passwords disappeared after clicking "Refresh" button this morning

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I clicked the "Refresh Firefox" button this morning and now all of the passwords on my desktop browser are gone. They are still available in the mobile browser. What happened? How do I get them back. Using SYNC did nothing.

I clicked the "Refresh Firefox" button this morning and now all of the passwords on my desktop browser are gone. They are still available in the mobile browser. What happened? How do I get them back. Using SYNC did nothing.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options
more options

You can check if you have an "Old Firefox Data" folder on the desktop in case the Refresh feature in Firefox has been used and a new profile has been created.