Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Have a backup of sessionstore.jsonlz4 but cant get firefox to use it

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

So Amazon audible popped up a firefox session with a talking book after I shutdown. So firefox saved this session to restore next time.

I shut down firefox while I:

1. I understand the file sessionstore.jsonlz4 in session store is a backup of the old tabs. So I saved it

2. I then copied it to the sessionstore folder under the profile. (I only have one folder under the profile folder so it must be the correct target). As a precaution, I also copied the file and renamed it previous.jsonlz4 and recovery.jsonlz4

But I cant get firefox to load it. Firefox stubbornly loads the tabs i just used and then creates new files called previous.jsonlz4 and recovery.jsonlz4 which overwrites my backed up files

So my question is how do I make firefox use the backup file I saved?

TIA/gary

So Amazon audible popped up a firefox session with a talking book after I shutdown. So firefox saved this session to restore next time. I shut down firefox while I: 1. I understand the file sessionstore.jsonlz4 in session store is a backup of the old tabs. So I saved it 2. I then copied it to the sessionstore folder under the profile. (I only have one folder under the profile folder so it must be the correct target). As a precaution, I also copied the file and renamed it previous.jsonlz4 and recovery.jsonlz4 But I cant get firefox to load it. Firefox stubbornly loads the tabs i just used and then creates new files called previous.jsonlz4 and recovery.jsonlz4 which overwrites my backed up files So my question is how do I make firefox use the backup file I saved? TIA/gary

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You do not have to place the sessionstore file you want to restore in the sessionstore-backups folder, but this file needs to to at the main level.

You can copy a file from the sessionstore-backups folder to the main profile and rename the file to sessionstore.jsonlz4 to replace the current file with Firefox closed.

  • make sure to backup the current sessionstore.jsonlz4

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.