Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook problem when using Firefox

  • 12 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Missing the far left column on Facebook Home page when using Firefox and Windows 11. Column is not missing when using Chrome.

Missing the far left column on Facebook Home page when using Firefox and Windows 11. Column is not missing when using Chrome.

Tất cả các câu trả lời (12)

more options

I should add that I have my bookmarks always displayed as sidebar on left of screen. The info is hidden under that. I know this because when I remove the sidebar, I see the missing column. This was not a problem on the Windows 10 laptop I was using. Any thoughts?

Hữu ích?

more options

I see the left panel and I don't use the sidebar. You can move the sidebar to the right but then it will cover your chat list.

Hữu ích?

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or if userChrome.css/userContent.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

more options

I tried the sidebar on the newsfeed in FB this morning. The FB columns moved to the right and contracted so I was still able to see all of them. Do you have any extensions which could be causing the problem?

Hữu ích?

more options

What extensions should I check?

Hữu ích?

more options

See the links posted by cor-el.

Hữu ích?

more options

I tried but cannot find what cor-el is saying I need to change. :/

Hữu ích?

more options

Does the problem persist if you start Firefox in troubleshoot mode?

Hữu ích?

more options

I'm a bit of a rookie when it comes to this type of troubleshooting. I greatly appreciate everyone trying to help. I just need it put in plain English, if possible.

Hữu ích?

more options

Use either menu > Help > Troubleshoot Mode.

Hữu ích?

more options

Tried Troubleshoot mode...Bookmarks sidebar is still covering the far left column of FB. I cannot find "3-bar" menu button spoken of above. :/ I guess my wife will have to use Chrome for FB (everything works fine there although she cannot have her Bookmarks on the side) and use Firefox for everything else.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.