Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error code: PR_CONNECT_RESET_ERROR

  • 4 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 379 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rare.ale

more options

I keep getting this msg for my amazon acct and other accts I've used on this same laptop for years. Now all of a sudden I get this msg: Error code: PR_CONNECT_RESET_ERROR

Please advise how to fix this matter

I keep getting this msg for my amazon acct and other accts I've used on this same laptop for years. Now all of a sudden I get this msg: Error code: PR_CONNECT_RESET_ERROR Please advise how to fix this matter

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

What security software are you running?

Hữu ích?

more options

Kaspersky

Hữu ích?

more options

I thought so. I had this issue with mine a few days ago after an update and I forgot to reboot my computer. Close Firefox, disable Kaspersky, open Firefox and try again.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Security software I use is NordVPN, Malwarebytes.

I find I get this error on Amazon after I view a product that is from a Chinese company with a name that is just a jumble of letters. For example this: https://www.amazon.com/dp/B0B8Y9617N?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1

Are you saying I'm expected to turn off my security software in order to view this item on Amazon.com? That doesn't feel very useful.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.