Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Backup bookmarks and passwords

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1967 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi STRINGENCE1

more options

Hello,

I recently updated Firefox to the latest version, and in the process lost all data.

How do we backup all data, for recovery later, in case your browser update deletes everything again?

Hello, I recently updated Firefox to the latest version, and in the process lost all data. How do we backup all data, for recovery later, in case your browser update deletes everything again?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

This worked, but it's a bit bulky.

Shouldn't there be a simple command or button in the Firefox browser, to easily create backups?

I accidentally found one for exporting bookmarks to a HTML-file, so you are half way there.

Được chỉnh sửa bởi STRINGENCE1 vào