Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Aborted connection on detectportal.firefox.com, infected with URL:Maldvertising

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hi. Today after booting up the laptop I got the message in the screenshot from Avast antivirus. Can you help me determine whether it is a false positive? I opened firefox once, I had no connection to the internet (website not found errors), then closed firefox, opened it again and then the message popped up.

Hi. Today after booting up the laptop I got the message in the screenshot from Avast antivirus. Can you help me determine whether it is a false positive? I opened firefox once, I had no connection to the internet (website not found errors), then closed firefox, opened it again and then the message popped up.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It's false for sure.