Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Slow opening browser.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Pprey

more options

When I open the browser to my home page it is very slow, if I then open the browser again, leaving the first one open it is much faster.

When I open the browser to my home page it is very slow, if I then open the browser again, leaving the first one open it is much faster.

Giải pháp được chọn

Found the problem. I have been using Disconnect and Neeva extensions for 4 - 5 months but now they are slowing down Firefox. Disabled them and it´s much better.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Found the problem. I have been using Disconnect and Neeva extensions for 4 - 5 months but now they are slowing down Firefox. Disabled them and it´s much better.