Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firewall Stopping Activities On My Face Book Page

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Fire Fox Fire Wall Is Affecting My Face Book Page, How Do I Stop It.

Fire Fox Fire Wall Is Affecting My Face Book Page, How Do I Stop It.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you give more detail about how Facebook pages are affected ?

Can you attach a screenshot?