Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Please delete my account

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Please delete my account associated with [edited] @icloud.com & [edited] @okstate.edu.

Thank you!

Please delete my account associated with [edited] @icloud.com & [edited] @okstate.edu. Thank you!

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

The user must login to account and choose to delete their accoint as their option.

Hữu ích?

more options

You should be able to delete that account yourself via the Firefox Account Settings page unless you have lost access to those email accounts and in that case there is nothing that can be done.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.