Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't import passwords from csv file

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Aiakos

more options

Hey all , i made backup via "export passwords" via password tab and i came back to my pc to and tried to import via csv file but when i pick my csv file nothing happens , any ideas ?

Hey all , i made backup via "export passwords" via password tab and i came back to my pc to and tried to import via csv file but when i pick my csv file nothing happens , any ideas ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn