Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to delete "frequently visited"?

more options

How to delete "frequently visited"? I don't want to delete them temporary, I don't want them to show ever again in the future. Is it possible?

How to delete "frequently visited"? I don't want to delete them temporary, I don't want them to show ever again in the future. Is it possible?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Firefox clear history can remove download info. But right-click on icon shows win10 keeps a list; items there can only be deleted one-by-one. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1377487

disable "recent" list https://support.mozilla.org/en-US/questions/1306151

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That is a O/S function. You right-click and choose the option to remove it.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Firefox clear history can remove download info. But right-click on icon shows win10 keeps a list; items there can only be deleted one-by-one. https://support.mozilla.org/en-US/questions/1377487

disable "recent" list https://support.mozilla.org/en-US/questions/1306151

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.