Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i can use Open previous windows and tabs

more options

I can't use (Open previous windows and tabs) i open many tabs but when i close it it will close all Also (Open previous windows and tabs) is on

I can't use (Open previous windows and tabs) i open many tabs but when i close it it will close all Also (Open previous windows and tabs) is on

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Omer, it sounds like you are saying that you have this Startup setting on: "Open previous windows and tabs".

When Firefox restores your session automatically, then the menu item for "Restore previous session" is either missing or grayed out. But you should find these:

  • menu button > History > Recently Closed Windows
  • (menu bar) History > Recently Closed Windows

Do those list any missing windows?

If you got nothing, it could be caused by Firefox not finding the session history files at startup. Some possible reasons for that are:

(1) Firefox is set to clear browsing history when it closes (2) External cleaning software such as CCleaner or Advanced SystemCare removes one or more history-related files

By the way, using the menu to close Firefox gives the cleanest restore. Either:

  • menu button > Exit
  • (menu bar) File > Exit

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.