Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Scrolling in Facebook

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Why does Firefox scrolling bounce across posts in Facebook. As you scroll through posts suddenly Firefox will skip 2-6 posts ahead? It does not do this in Chrome!

Why does Firefox scrolling bounce across posts in Facebook. As you scroll through posts suddenly Firefox will skip 2-6 posts ahead? It does not do this in Chrome!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I have the same issue from more than month ago, also applies with disable all extension/plugins and in private browsing tab.

Hữu ích?

more options

There have been several reports here and there are bug reports. See the following thread.

https://support.mozilla.org/questions/1382198

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.