On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unusual message on a web site i use daily

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Please see the message below recieved on a web site I use daily when i wanted to review some information about my accounts -


406 - Client browser does not accept the MIME type of the requested page. The page you are looking for cannot be opened by your browser because it has a file name extension that your browser does not accept.

Please see the message below recieved on a web site I use daily when i wanted to review some information about my accounts - 406 - Client browser does not accept the MIME type of the requested page. The page you are looking for cannot be opened by your browser because it has a file name extension that your browser does not accept.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you provide the url?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.