Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser not opening

more options

I've downloaded the browser and not after an hour it stops working and wont decide to open anymore, i've tried solutions on youtube for example "Firefox.exe -p" or "Ipconfig" I dont know what to do is it possible it can be resolved?

I've downloaded the browser and not after an hour it stops working and wont decide to open anymore, i've tried solutions on youtube for example "Firefox.exe -p" or "Ipconfig" I dont know what to do is it possible it can be resolved?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you trying to upgrade or is this a fresh install with no saved data Ex. bookmarks and passwords?

Hữu ích?

more options

When Firefox won't open, do you get an error message that Firefox is already running?

If not, do you get a Taskbar button indicating that Firefox is running, and there should be a window, but it doesn't come onto the screen?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.