Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

lost tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

i lost my previous tabs and i couldnt recover them. they were no were to be found in history. i need to restore tabs to a previous time or date to recover them and there is no such option, as i accidently closed the new tab and now its overwritten " previous" tabs.

i lost my previous tabs and i couldnt recover them. they were no were to be found in history. i need to restore tabs to a previous time or date to recover them and there is no such option, as i accidently closed the new tab and now its overwritten " previous" tabs.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I don't know the extent to which support articles will help with older versions of Firefox. Here are links to two articles and a comprehensive answer to a previous question on the topic.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-restore-my-tabs-last-time https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-restore-browsing-session-backup https://support.mozilla.org/en-US/questions/1378082#answer-1508025

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.