Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot open netflix

  • 5 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 60 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Madam

more options

cannot open netflix

cannot open netflix

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

cannot open netflix

more options

no solved my problem

more options

Hi

What happens when you try to open Netflix? Is there an error message?

more options

Me too. I get: " "libwidevinecdm.dylib" can't be opened because Apple cannot check it for malicious software " as the error message

more options

I also have this issue. Error code F771-1003