Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

getting rid of dropdown menu

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi happyfrog

more options

Hi guys, lately with one of the updates to firefox I've had something new crop up and I desperately want to get rid of it. When I save something from the internet to my computer there is a dropdown box that shows up from the downloads icon, which is on my address bar. (I'm assuming this is firefox and not windows.) It just annoys me and sometimes gets in the way. Help please?

Hi guys, lately with one of the updates to firefox I've had something new crop up and I desperately want to get rid of it. When I save something from the internet to my computer there is a dropdown box that shows up from the downloads icon, which is on my address bar. (I'm assuming this is firefox and not windows.) It just annoys me and sometimes gets in the way. Help please?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi. Change this preference to false in about:config: browser.download.alwaysOpenPanel

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox https://www.mozilla.org/firefox/98.0/releasenotes/

more options

Thank you, thank you, thank you! That worked beautifully! And thank you for getting back to me so quick, my aggravation is back to normal, lol.