Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Videos will play the audio content but no video in both Facebook and Youtube

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since the last update videos will no longer play correctly. The video starts and I can hear the audio but I see no video. The content is there. If I hover over the playing time bar at the bottom of the video I can see stills of what would be that part of the video but no video as it plays. Same thing happens in You tube.

Since the last update videos will no longer play correctly. The video starts and I can hear the audio but I see no video. The content is there. If I hover over the playing time bar at the bottom of the video I can see stills of what would be that part of the video but no video as it plays. Same thing happens in You tube.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Links to viewable YouTube video and FB unless that is private then no Links.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.