Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser feezes

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tatini.brown

more options

firefox "100.0.1" keeps freezing non responsive have to shut it down through task manager, it happens all the time. it happens at random. I have uninstalled and I have used trouble shooter I have refreshed firefox nothing helps.

firefox "100.0.1" keeps freezing non responsive have to shut it down through task manager, it happens all the time. it happens at random. I have uninstalled and I have used trouble shooter I have refreshed firefox nothing helps.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options