Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hi there from South Africa. I need the Verification Email sent to me please

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Evening from Johannesburg. Please can someone advise as to when i will receive the verification email? I have tried numerous times and i am yet to get one email to action this. First attempt was 05th May. Another, today. I am still waiting and have checked all folders in the said email to use by yourselves.

Evening from Johannesburg. Please can someone advise as to when i will receive the verification email? I have tried numerous times and i am yet to get one email to action this. First attempt was 05th May. Another, today. I am still waiting and have checked all folders in the said email to use by yourselves.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options