Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

a Windows 10 account administrator issue has blocked us out of using Firefox - is there someway you can help

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Can you help us re-instate using Firefox on our home desktop Dell Inspiron 530 utilizing Windows 10

Can you help us re-instate using Firefox on our home desktop Dell Inspiron 530 utilizing Windows 10

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I haven't heard of that one before. In case this is a false message displayed by malware, you could consider running some extra malware scans: Troubleshoot Firefox issues caused by malware.

more options

Is this your own system, or your work computer?