Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CHANGING EMAIL ADDRESS BUT RETAINING SAVED POCKET ARTICLES

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Of necessity I've changed my email address. My earlier, saved, Pocket articles remain accessible if I enter the name of my previous email address & password but, as the address is now not sustained, I cannot add to Pocket. I wish to be able to add new articles to Pocket using my new email address, but not lose those articles already saved. I see that I can create a secondary account, but have not been able to establish whether this 'wipes' Pocket articles saved previously. Your help would be appreciated.

Of necessity I've changed my email address. My earlier, saved, Pocket articles remain accessible if I enter the name of my previous email address & password but, as the address is now not sustained, I cannot add to Pocket. I wish to be able to add new articles to Pocket using my new email address, but not lose those articles already saved. I see that I can create a secondary account, but have not been able to establish whether this 'wipes' Pocket articles saved previously. Your help would be appreciated.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I recommend that you contact the Pocket support team at:

https://help.getpocket.com/contact

They should be able to help you with your question.