Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I search only specific folders when using the bookmarks searchbar?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Whenever I use the searchbar in the bookmarks manager, it always searches all of my bookmarks, but sometimes I might only want to search for that query within a specific folder. Is there any way to limit a bookmarks search to only a specific folder rather than the entirety of my bookmarks?

Whenever I use the searchbar in the bookmarks manager, it always searches all of my bookmarks, but sometimes I might only want to search for that query within a specific folder. Is there any way to limit a bookmarks search to only a specific folder rather than the entirety of my bookmarks?

Giải pháp được chọn

The search bar in the sidebar and in the Library can only do a global search in all the bookmarks folders. Note that in current releases you have "Show in Folder" in the right-click context menu to locate a found bookmark in the folder tree.

There are extension you can use to search, but I don't know whether they can limit where to search. Maybe they allow to sort the results by parent location and thus make it possible to inspect only specific folders.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The only way would be to open that specific folder and then do the search.

Hữu ích?

more options

FredMcD said

The only way would be to open that specific folder and then do the search.

I've tried that, yet it searches all bookmarks regardless.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The search bar in the sidebar and in the Library can only do a global search in all the bookmarks folders. Note that in current releases you have "Show in Folder" in the right-click context menu to locate a found bookmark in the folder tree.

There are extension you can use to search, but I don't know whether they can limit where to search. Maybe they allow to sort the results by parent location and thus make it possible to inspect only specific folders.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.