Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Javascript

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 563 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

How do I enable Javascript in firefox browser?

How do I enable Javascript in firefox browser?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Javascript is enabled by default. If you want to check, open about:config. The preference is javascript.enabled

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox