Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

So why can't Firefox make their bookmark system more simple? I can spend 10 minutes looking for a bookmark that I KNOW I have & end up just googling for the site.

So why can't Firefox make their bookmark system more simple? I can spend 10 minutes looking for a bookmark that I KNOW I have & end up just googling for the site.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can search for the bookmark if you know the name or URL. In Firefox 96 and newer you can right-click a bookmark search result and click "Show in Folder" to locate a bookmark in the folder list.