Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fixed

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

fixed

fixed

Được chỉnh sửa bởi amcowan6 vào

Giải pháp được chọn

Did you exit Firefox before restarting your computer? It is possible that you have a new, non-customised profile. If you enter about:profiles in a new tab, you may see more than one.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Did you exit Firefox before restarting your computer? It is possible that you have a new, non-customised profile. If you enter about:profiles in a new tab, you may see more than one.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data