Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Zoom doesn't work

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ucro

more options

Firefox zoom has stopped working, restarting every time I go back to the same web page.

For example: I used to go to https://alternativeto.net/, and set the zoom to 150%; subsequently, each time I returned to the same page, the zoom remained at 150%. On the contrary, now, when I return to the same web page, the zoom will be at 100%.

What can I do so that Firefox's zoom can work normally again?

Firefox zoom has stopped working, restarting every time I go back to the same web page. For example: I used to go to https://alternativeto.net/, and set the zoom to 150%; subsequently, each time I returned to the same page, the zoom remained at 150%. On the contrary, now, when I return to the same web page, the zoom will be at 100%. What can I do so that Firefox's zoom can work normally again?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Make sure you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History).

  • Settings -> Privacy & Security
    Firefox will: "Use custom settings for history"
  • remove checkmark: [ ] "Always use Private Browsing mode"
more options

I have verified that Firefox was not running permanent Private Browsing mode. The problem persists. What do I do?