Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Meet on Firefox

  • 5 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 984 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I need to use Google Meet for a professional purpose. When I use is from the Chrome browser, I can present a specific tab on my desktop; however, I prefer to use Firefox as my default Browser. The problem is, when I use Meet on Firefox, the presentation options don't include sharing a tab. Is there a way to fix this, or do I just need to use Chrome when meeting?

Thank you.

I need to use Google Meet for a professional purpose. When I use is from the Chrome browser, I can present a specific tab on my desktop; however, I prefer to use Firefox as my default Browser. The problem is, when I use Meet on Firefox, the presentation options don't include sharing a tab. Is there a way to fix this, or do I just need to use Chrome when meeting? Thank you.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

There is no browser issue, which is I provided screenshot to show that Google Meet does not have all the functions available in Firefox by design.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

The picture you posted is for a university bookstore, and part of it is blocked. Did you do the blocking?


Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

Hữu ích?

more options

Apparently, I attached the wrong screenshot. If you could return to the initial question and pretend like I didn't send a screenshot, the problem is the following:

I would like to use Google Meet on Firefox for a professional purpose. In Chrome , I can select a specific tab to screenshare; however, I prefer to use Firefox as my default Browser. The problem is, when I use Meet on Firefox, the presentation options don't include sharing a tab. Is there a way to fix this, or do I just need to use Chrome when meeting?

Hữu ích?

more options

Use Chrome, not a browser issue.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Perfunctory reply. I have all my bookmarks on Firefox. I guess maybe I should just start using Chrome for everything if the issues can't be resolved on Firefox.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

There is no browser issue, which is I provided screenshot to show that Google Meet does not have all the functions available in Firefox by design.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.