Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

icons

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mary

more options

I may have asked this before but i am going to ask again. When itry to drag and dropa website from firefox to my desk top instead of getting the actual icon for the site i get the firefox icon i trued droppi g he comcast home page or xfinity page to my desktop and instead of getting the actual icon for the home page i got the firefox iconit happens on most websites i try to get

I may have asked this before but i am going to ask again. When itry to drag and dropa website from firefox to my desk top instead of getting the actual icon for the site i get the firefox icon i trued droppi g he comcast home page or xfinity page to my desktop and instead of getting the actual icon for the home page i got the firefox iconit happens on most websites i try to get

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

this is what i get i should get and not the actual icon

more options

this is what i should get but have to go to IE to get it