Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to disable tab search

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 114 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

With a large number of open tabs, an arrow appears to quickly switch between tabs, is it possible to disable it somehow? I would like all open tabs to fit on one line.

With a large number of open tabs, an arrow appears to quickly switch between tabs, is it possible to disable it somehow? I would like all open tabs to fit on one line.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can possibly set the browser.tabs.tabMinWidth pref to 50 (50 is the minimum for this pref) to have more tabs open before the tab manager button appears.

  • about:config => browser.tabs.tabMinWidth = 50

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

There is also browser.tabs.tabmanager.enabled to enable the tab manager always and to show also pinned tab in the drop-down list.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can possibly set the browser.tabs.tabMinWidth pref to 50 (50 is the minimum for this pref) to have more tabs open before the tab manager button appears.

  • about:config => browser.tabs.tabMinWidth = 50

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

There is also browser.tabs.tabmanager.enabled to enable the tab manager always and to show also pinned tab in the drop-down list.