Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sync passwords

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

When I sync passwords between my laptop and desktop what happens?

Do all my passwords appear on both machines, or

do just the passwords from on device replace the passwords from the other

When I sync passwords between my laptop and desktop what happens? Do all my passwords appear on both machines, or do just the passwords from on device replace the passwords from the other

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Everything you have checked should sync. Just do it and you will see.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-choose-what-information-sync-firefox