Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Desktop shortcut icons have been changed to actual files on desktop.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi George Sinkinson

more options

I'm running Windows 10 Home 21H2 and Firefox 96.0.2.

Former Firefox shortcuts have been changed to actual files with a .url extention on the desktop.

For example, a shortcut named Sinkinson Ancestry became Sinkinson Ancestry.com.url My Chrome shortcuts are unaffected (see attached images)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Maybe because Firefox is currently the default browser. A internet shortcut (.url) always opens the default browser. The Google Chrome shortcut opens Google Chrome with the page specified via the target line. You can create such a desktop shortcut yourself as well via a copy of the Firefox desktop shortcut and modify its target line.

Hữu ích?

more options

cor-el

Thank you for your note.

Any idea why shortcuts on my desktop turned into .url files? I must have touched something but haven't got any idea of what.

Some of the .url files were in a folder and shortcuts to them were all that were on the desktop.

I even ran the DISM series and sfc /scannow. No corruption or problems there.

I can rebuild shortcuts but would like to understand and avoid the problem in the future.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.