Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

whatsapp

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 94 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i need whatsapp installation

i need whatsapp installation

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

I notice that you appear to be using a copy of Firefox 58. I strongly recommend that you update to the latest version of Firefox.

When you have done that, you should find that you can open and use the service you mention in Firefox.

more options

The current requirements for WhatsApp seem to be Windows 8.1 or higher or Mac OS X 10.10 or higher and Firefox 60+. If your OS is supported then you need to update a more recent Firefox version, otherwise you need to update to a newer Windows version or you can consider to switch to a Linux distribution that supports your hardware.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào