Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

no video with supported format and MIME type found.

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

on firefox 93, brave browser runs the video fine. website aliexpress

on firefox 93, brave browser runs the video fine. website aliexpress
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Provide steps to replicate the issue. Is there a reason for the old version of Firefox?

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version?

Version 95.0, first offered to Release channel users on December 7, 2021 Version 95.0.1, first offered to Release channel users on December 16, 2021 Version 95.0.2, first offered to Release channel users on December 19, 2021


https://support.mozilla.org/en-US/questions/1359657#answer-1463359 and updated to 95.0. . . . I finally found where the plugin "Widevine Content Decryption Module provided by Google Inc." was not updating to the newest version of December 1, 2021. Ver #4.10.2391.0

cor-el; Make sure you have the latest Widevine version. You can toggle DRM off/on to see if that makes Firefox (re)load DRM components.

You can possibly check the XHR requests in the Browser Console if this doesn't work.

more options
more options

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào