Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

RECOVERY KEY SETUP

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 133 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Army1

more options

this page:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/reset-your-firefox-account-password-recovery-keys#firefox:win8:fx95&mobile::m95&ios: 

Isn't setup for ver95 for creating a Recovery key!!!! HOW TO CREATE RECOVERY KEY????

this page: https://support.mozilla.org/en-US/kb/reset-your-firefox-account-password-recovery-keys#firefox:win8:fx95&mobile::m95&ios: Isn't setup for ver95 for creating a Recovery key!!!! HOW TO CREATE RECOVERY KEY????

Giải pháp được chọn

You can generate a recovery key via the Firefox Account Settings page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can generate a recovery key via the Firefox Account Settings page.

more options

Cor-el....thanks a bunch for the response and answer....it worked!