Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

lost sidebar for bookmarks on firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

lost sidebar of all my bookmarks for firefox mazilla. tries all remedies no luck

lost sidebar of all my bookmarks for firefox mazilla. tries all remedies no luck

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can toggle the bookmarks sidebar via "Ctrl+B".

Doesn't that work for you ?

more options

If the above does not help, Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?