Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I lost my bookmarks sidebar. How do I get it back?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I lost my bookmarks sidebar. How do I get the sidebar back? Thanks.

Giải pháp được chọn

You can toggle the bookmarks sidebar on/off via "Ctrl+B" like posted above. You can also find a Sidebars button in the Customize palette and drag it on the Navigation Toolbar.

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Ctrl+B

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You can toggle the bookmarks sidebar on/off via "Ctrl+B" like posted above. You can also find a Sidebars button in the Customize palette and drag it on the Navigation Toolbar.

See also:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.