Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

specific date in History

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2963 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

I would like the history from a specific date: 22/08/2020 (AEST).

I can see the "most recent history" but there is no date attached.

Could I please have a time stamped list all the websites that I visited on the 22nd to the 23rd of August, 2020?

Kind regards, Kade

Hi, I would like the history from a specific date: 22/08/2020 (AEST). I can see the "most recent history" but there is no date attached. Could I please have a time stamped list all the websites that I visited on the 22nd to the 23rd of August, 2020? Kind regards, Kade

Giải pháp được chọn

Open the History Manager; Hot key is; <Control> (Mac=<Command>) <Shift> H. At the top of the list are the columns starting with Name. If Most Recent Visit is not listed, right-click on the columns and select it.

Now on the directory 'tree' on the left, select an entry. You will have to manually search for the date you want.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Open the History Manager; Hot key is; <Control> (Mac=<Command>) <Shift> H. At the top of the list are the columns starting with Name. If Most Recent Visit is not listed, right-click on the columns and select it.

Now on the directory 'tree' on the left, select an entry. You will have to manually search for the date you want.

more options

You can look at this Nirsoft utility.