Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

empty bookmarks toolbar

 • 2 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 337 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi walterdh

more options

My bookmarks toolbar disappeared. I was able to restore it, but it's blank. Using an add-in, I can show my bookmarks in a side pane. That pane does show a Bookmarks Toolbar folder, which has the expected contents.

Additional issue: how do I rearrange my toolbars. The desired order, from top to bottom is title menu navigation tabs bookmarks

Windows 7 Pro, Firefox 94.0.2

Much thanks!

My bookmarks toolbar disappeared. I was able to restore it, but it's blank. Using an add-in, I can show my bookmarks in a side pane. That pane does show a Bookmarks Toolbar folder, which has the expected contents. Additional issue: how do I rearrange my toolbars. The desired order, from top to bottom is title menu navigation tabs bookmarks Windows 7 Pro, Firefox 94.0.2 Much thanks!

Giải pháp được chọn

Make sure toolbars like the "Bookmarks Toolbar" are visible. You can open the Customize window.

 • check that the "Bookmarks Toolbar Items" control is on the Bookmarks Toolbar
 • if "Bookmarks Toolbar Items" is not on the Bookmarks Toolbar then drag it back from the Customize palette to the Customize window to the Bookmarks Toolbar
 • if missing items are in the Customize palette then drag them back from the Customize window to the toolbar
 • if you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click the Restore Defaults button in the Customize palette window to restore the default toolbar set.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure toolbars like the "Bookmarks Toolbar" are visible. You can open the Customize window.

 • check that the "Bookmarks Toolbar Items" control is on the Bookmarks Toolbar
 • if "Bookmarks Toolbar Items" is not on the Bookmarks Toolbar then drag it back from the Customize palette to the Customize window to the Bookmarks Toolbar
 • if missing items are in the Customize palette then drag them back from the Customize window to the toolbar
 • if you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click the Restore Defaults button in the Customize palette window to restore the default toolbar set.
more options

Thanks for the solution!