Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i extrack extension to keep in a local file on my home PC ?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Adam

more options

I know that a extension, ones that add functionality can be installed from a local file on my PC but i need to know how to extract the extension and store it on my home PC ? I know there are scripts available but i don`t remember where.

I know that a extension, ones that add functionality can be installed from a local file on my PC but i need to know how to extract the extension and store it on my home PC ? I know there are scripts available but i don`t remember where.

Giải pháp được chọn

Note that you can right-click the "Add to Firefox" button and use "Save Link As..." to save the XPI file. You can use "Install Add-on From File" in the cogwheel menu on the about:addons page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can download xpi files from http://addons.mozilla.org .

more options

Giải pháp được chọn

Note that you can right-click the "Add to Firefox" button and use "Save Link As..." to save the XPI file. You can use "Install Add-on From File" in the cogwheel menu on the about:addons page.

more options

Thanks cor-el i never realized it was that easy.