Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to watch peacock but my browser isn't supported..IDK how to see if I can upgrade

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I want peacock but my firefox is 78.15 and i need like 88

I want peacock but my firefox is 78.15 and i need like 88

Giải pháp được chọn

In your More System Details on right "User Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0"

Firefox 79.0 and later has required MacOS 10.12 at minimum to run so you will need to upgrade to macOS 10.12 or higher.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

https://www.mozilla.org/firefox/78.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/79.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/94.0.2/system-requirements/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

In your More System Details on right "User Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0"

Firefox 79.0 and later has required MacOS 10.12 at minimum to run so you will need to upgrade to macOS 10.12 or higher.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

https://www.mozilla.org/firefox/78.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/79.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/94.0.2/system-requirements/

Được chỉnh sửa bởi James vào