Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

EMAIL IS BROKEN

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

WHEN LOGGED IN TO MY EMAIL THROUGH FIREFOX, THE EMAIL WEB SITE CHANGES TO CTV AFTER ABOUT 15 MINUTES. I REINSTALLED FIREFOX AND IT WORKED OK FOR ABOUT 2 DAYS, NOW IT IS DOING IT AGAIN. WHENIT IS ACTING LIKE THIS I CAN NOT SEND AN ATTACHMENT ETHER. NOT SURE ABOUT THE PLUG INS. THANKS

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Can you provide sites and steps to replicate the issue and screenshots?

Hữu ích?

more options

As you can see I use Bell.net for email. As for a screen shot all I can tell you is ctv news site takes over so if you click the screen ctv com up instead of bell. If I login to bell with a different browser it stays on bell until I log out. John

Hữu ích?

more options

I see no screenshot. Have you tried Safe Mode? What comes up when you first open the browser and go here ---> https://184.150.200.206/loginr/wmwrap.jsp

Hữu ích?

more options

Sounds like you have something redirecting traffic. Have you run any kind of virus or adware scanner?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.