Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WebGl no longer working

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I upgraded to Ubuntu 21.10 from Ubuntu 21.04 and now my WebGl is not supported by Firefox (so says FaceBook Hidden Express game). Game was working fine in 21.04. I checked the values in "about:config" and they are correct. Anything you can suggest would be great.

Laurie

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can try to force WebGL and set this pref to true on the about:config page.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

It is already set that way. As I said in my original post, I checked all the values and all of them are correct.

Hữu ích?

more options

Are there WebGL related error messages under the Graphics section on the about:support page ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.