Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

File type changes by Firefox

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When dowloading an AAX type file from Audible, Firefox changes it to MP4 (downloads as AAX with other browsers).

Note, changing the file type after the download fixes the problem. But, is there a way to prevent it from happening in the first place? Also, why changing file type in the first place?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Try to set browser.download.sanitize_non_media_extensions = false to see if that makes Firefox show the correct file extension when you save the file.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.