Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Netflix wont play sound, Netflix will play sound in Edge.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

Hi Netflix wont play sound works in Edge. I have 2 screens set up and moved firefox back to my main screen and sound stopped. Tried everything no go. ie logged out restated etc win 10. thanks.

Until fixed guess I will watch Netflix in edge!

ps no error messages and yet Netflix sound is on etc...

Giải pháp được chọn

Hey there!

If your problem is solved, please mark an answer as a solution to let others know this thread is finished. Thanks!

Kind regards,

Bithiah

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hey there!

Please see the following on fixing sound issues on Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-to-do-if-firefox-wont-play-any-sounds https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-common-audio-and-video-issues

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hey there!

If your problem is solved, please mark an answer as a solution to let others know this thread is finished. Thanks!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.