Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I need to be able to use the browser on my phone.

I need to be able to use the browser on my phone.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you need Mozilla Firefox App for your Android, you can download it from Play Store. I am sharing you the link: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox&hl=en_IN&gl=US

more options

You can use sync to share data between different profiles/systems. Note: Some data can be shared like bookmarks, history, and passwords. Other data may not be compatible.