Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

where to find the cast-cast media to device icon in firefox browser

  • 2 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 230 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

in the firefox browser is there any way to see the casting the browser screen to chromecast on tv. similar to 'cast to media device' in edge browser or chrome browser.

in the firefox browser is there any way to see the casting the browser screen to chromecast on tv. similar to 'cast to media device' in edge browser or chrome browser.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I don't think it's open-sourced technology.

Hữu ích?

more options

You could try using an extension like fx_cast.

You may want to consider using a more open casting platform like Kodi in combination with Cast Kodi.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.