Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Old version of skin

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi sawibe8061

more options

I want to download old version of this theme

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/atla-azula/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search

If someone have old xpi file it would be nice

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

All versions can be downloaded from this page: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/atla-azula/versions

Hữu ích?

more options

Dzięki stary <3

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.